Na prihlásenie do kurzu sú potrebné nasledujúce tlačívá:

  1. Prihlášku do kurzu
  2. Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia– tento dokument je potrebné vytlačiť obojstranne! Na prednej strane vypíšete svoje údaje, ale dátum sa nevypĺňa. Údaje vypíše zákonny zástupca v prípade, že nemáte 18 rokov. Zadnú stranu vypíše a potvrdí váš lekár.

 

Potvrdenú žiadosť od lekára spolu s prihláškou je potrebné priniesť čo najskôr do autoškoly.