Ďakujeme Ti

Čoskoro sa spojíme a začneme pracovať na tvojom úspechu    v kurze alebo osviežujúcich kondičných jazdách. 

A aby vďaky nebolo málo, ak sa na základe tvojho doporučenia tvoj kamarát, partner, kolega prihlási na náš kurzdostaneš od nás ako vďaku zľavu 25 € na tvoj kurz, alebo kondičnú jazdu zdarma.